Kancelaria ma elektroniczny dostęp do baz danych:

  • Elektronicznego Systemu Sądowego – umożliwiającego przyjmowanie wniosków składanych drogą elektroniczną ,
  • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – umożliwiającej uzyskanie informacji o pojazdach mechanicznych dłużników,
  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – umożliwiającej poszukiwanie źródeł dochodu dłużników,
  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – umożliwiającej uzyskanie informacji o prowadzeniu firm przez dłużników,
  • OGNIVO – systemu umożliwiającego poszukiwanie rachunków bankowych dłużników
    i ułatwiającą komunikację z bankami,
  • Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych – umożliwiającej dostęp do informacji o nieruchomościach należących do dłużników
  • ePUAP – umożliwiający sprawną komunikację z przedsiębiorstwami, obywatelami i podmiotami państwowymi jak ZUS i US
  • Krajowego Rejestru Sądowego